Få mod til at performe og skab sammenhold

Udskolingen

CirkusTogether – en samarbejdsworkshop

  • Samspil
  • Samarbejde
  • Trivsel

I dette forløb er elevernes samarbejde i fokus. Eleverne vil igennem en times gruppearbejde prøver eleverne kræfter med en række forskellige cirkusøvelser, opleve hinanden i nye roller og få nye fysiske udfordringer, som kræver koncentration, fokus men som også giver smil på læben og gode grin.

Varighed: 60 min. eller 90 min. 
Pris: 600 kr. 
Klassetrin: 7.-10. kl.

Booking: info@cirkusmuseet.dk eller tlf. 36490030


Kom ud over rampen

  • Redskaber til at performe
  • Mod til at fejle
  • Kreativitet

I arbejdet med cirkus lærer man en række værdier, som kan bruges i mange af livets andre facetter. Forløbet består af en kort intens rundvisning på museet, hvor der er fokus på, hvordan den gode artist bliver skabt, og hvad der skal til, for at lave den gode performance. Herefter skal eleverne selv arbejde med cirkusdisciplinerne og stilles overfor udfordringen med selv at skulle optræde. Forløbet er godt til f.eks. at træne eleverne til når de skal lave oplæg eller gå til eksamen.

Varighed: 120 min.
Pris: 600 kr.
Klassetrin: 7.-10 kl.

Booking: info@cirkusmuseet.dk eller tlf. 36490030


Akrobatik i skolen

  • Kroppen som rekvisit
  • Nye udfordringer
  • Samarbejdet sættes på prøve

I dette forløb vil vi udelukkende arbejde med det kropslige udtryk igennem akrobatikken. Eleverne vil få en større føling og forståelse af dem selv og vil arbejde med smidighed, styrke, balance og samarbejde i forløbet. Forløbet kan ryste klassen sammen, men også give ny inspiration til bevægelse i undervisningen eller idrætstimerne og bruges som en del af pensum til indholdsområdet kropsbasis.

Varighed: 90 min.
Pris: 600 kr. 
Klassetrin: 7.-10. kl.

Booking: info@cirkusmuseet.dk eller tlf. 36490030