Ungdoms-uddannelser

Cirkusworkshop

  • Fysiske udfordringer
  • Sociale kompetencer
  • Mod

På en cirkusworkshop vil eleverne opleve hinanden i nye roller, få sat samarbejdet på prøve og ikke mindst få nye fysiske udfordringer. I Fægtesalen, som er indrettet udelukkende til cirkusaktiviteter med alt fra trapez til balanceline, vil eleverne arbejde med museets professionelle artist.

Der vil blive arbejdet intenst i en time, hvorefter elevernes grænser vil blive rykket yderligere, når de skal optræde for hinanden i museets manege.

Varighed: 90 min.
Pris: 600 kr.
Antal: Maks. 30
Målgruppe: Ungdomsuddannelserne

Booking: info@cirkusmuseet.dk eller tlf. 36490030


Kom ud over rampen

  • Redskaber til at performe
  • Mod til at fejle
  • Kreativitet

I arbejdet med cirkus lærer man en række værdier, som kan bruges i mange af livets andre facetter. Forløbet består af en kort intens rundvisning på museet, hvor der er fokus på, hvordan den gode artist bliver skabt, og hvad der skal til, for at lave den gode performance. Herefter skal eleverne selv arbejde med cirkusdisciplinerne og stilles overfor udfordringen med selv at skulle optræde. Forløbet er godt til f.eks. at træne eleverne til når de skal fremlægge eller gå til eksamen.

Varighed: 120 min.
Pris: 600 kr.
Antal: Maks. 30
Målgruppe: Ungdomsuddannelserne

Booking: info@cirkusmuseet.dk eller tlf. 36490030


Akrobatikworkshop

  • Kroppen som rekvisit
  • Grænseoverskridende
  • Samarbejdet sættes på prøve

I dette forløb vil arbejdes udelukkende med det kropslige udtryk igennem akrobatikken. Eleverne vil få større føling og forståelse af dem selv og vil arbejde med smidighed, styrke, balance og samarbejde i forløbet. Forløbet kan ryste klassen sammen, men også give ny inspiration til bevægelse i undervisningen eller idrætstimerne og bruges som en del af pensum.

Varighed: 90 min.
Pris: 600 kr. 
Antal: Maks. 30 elever
Målgruppe: Ungdomsuddannelserne

Booking: info@cirkusmuseet.dk eller tlf. 36490030