Cirkusmuseets samling

Cirkusmuseets samling er Nordeuropas største af sin art. Den består af over 110.000 forskellige effekter, heriblandt mange tusinde billeder og plakater, kostumer og rekvisitter, personlige notesbøger, cirkusprogrammer samt avisudklip. Cirkusmuseets samlinger rummer således både materiale med relation til bl.a. akrobater, jonglører, domptører, klovne, tryllekunstnere, illusionister, gøglere, knyster, musikere, sangere, skuespillere og dansere. Fokus er på danske artister og cirkus.

Langt størstedelen af genstandene stammer fra artisten Ølund Barlys store cirkus- og artistsamling, der også har dannet grundlag for skabelsen af Cirkusmuseet. Siden er også tryllekunstneren Truxas samling kommet til, ligesom en lang række genstande er tilkommet fra både privatpersoner, artister, cirkus og andre museer og arkiver.

Afleveringer og donationer

Cirkusmuseet har en samlingspolitik, der fokuserer på indsamling af relevante genstande til dokumentation og beskrivelse af dansk artist- og cirkushistorie. Det betyder at vi sætter pris på enhver, der betænker museet med materiale fra cirkus- og artistverdenen, men at vi også tillader os muligheden for at sige nej tak til genstande og beretninger.
I forbindelse med afleveringer til Cirkusmuseet udfyldes en såkaldt ”indkomstseddel”, der samler oplysninger om genstanden og dens historie. Indkomstsedlen fungerer også som aftale mellem giver og Cirkusmuseet om, hvilke rettigheder museet har i forhold til materialet.

Har du materiale som du ønsker at overdrage til Cirkusmuseet, så hører vi meget gerne fra dig. For at opnå den bedste overdragelse er det påkrævet med en forudgående aftale, således at både giver, genstande og museet har de bedst mulige forudsætninger i forbindelse med overdragelsen.

Kontakt museetinfo@cirkusmuseet.dk eller på telefon 3649 0030 (hverdage kl. 10-15) og aftal nærmere om eventuel overdragelse.

Spørgsmål

Slægtsforskere, cirkusentusiaster og andre nysgerrige er meget velkommen til, at stille spørgsmål til Cirkusmuseet. Mange privatpersoner bruger museet til at søge informationer om slægtninge, der har optrådt i Cirkus eller på varietéer, mens bl.a. medier og forskere bruger museet til at søge cirkusfaglig ekspertise.

Vi vil gøre hvad vi kan for at finde svar så hurtigt som muligt, og vi bestræber os på at give et svar indenfor 30 dage. Jo mere information vi kan få om det eftersøgte, jo større er chancen for at vi kan bidrage med ny viden og svare på spørgsmål. Oplys derfor gerne alle kendte informationer i forbindelse med forespørgslen.
Send dit spørgsmål til info@cirkusmuseet.dk 

Kræver forespørgslen ekstra arbejde for at kunne blive besvaret f.eks. i form af et besøg på vores fjernarkiv koster det 255 kr. pr påbegyndt time. Dette arbejde bliver naturligvis ikke iværksat uden spørgerens tilsagn.

Besøg i samling og bibliotek

Det er muligt at besøge museets omfattende bibliotek med cirkuslitteratur, ligesom det er muligt at bese genstande fra museets samling. Da store dele af museet samlinger er placeret på magasin, kan besigtigelse kun ske ved forudgående aftale.
Kontakt Cirkusmuseetinfo@cirkusmuseet.dk eller på telefon 3649 0030 (hverdage kl. 10-15). Ved besigtigelse af genstande, der kræver fremfinding fra fjernmagasin betales 260 kr. pr påbegyndt time for den ekstra arbejdstid, det kræver.