En unik klasseudflugt,

der giver sammenhold

Mellemtrinnet

Til mellemtrinnet har vi 4 tilbud:

BAG OM CIRKUS FOR MELLEMTRINNET, CIRKUSWORKSHOP, VI SKAL LAVE CIRKUS og ARTISTERI I SKOLEN

 

Bag om cirkus for mellemtrinnet

Forløbet består af en rundvisning på museet og en cirkusworkshop.

I forløbet vil eleverne få en workshop med en cirkusartist i museets bygning kaldet Fægtesalen, der er indrettet udelukkende til cirkustræning. Her vil elevernes grænser blive rykket, og de vil opleve nye sider af sig selv og hinanden.

Fortællingen om cirkus får eleverne på omvisningen på museet. På omvisningen vil vi fokusere på forskellige sider af cirkus og cirkuskulturen. Her vil fortælling, film, lege og øvelser være med til at fremdrage de væsentlige pointer.

Forløbet er ideelt til en introduktion til cirkus, men kan også afføde idéer til jeres eget arbejde med cirkus samt undervisningen i idræt, dansk og drama.

Inden besøget kan I bruge nedenstående film som forberedelse. Ønsker I at besøge museet med flere klasser på samme tid anbefaler vi dette forløb.

Varighed: 120 min.
Pris: 500 kr.
Antal: Maks. 28
Klassetrin: 4.-6. kl.

Booking: info@cirkusmuseet.dk eller tlf. 36490030


Cirkusworkshop

I selskab med en professionel artist arbejder eleverne med cirkusdiscipliner så som jonglering, akrobatik og balancegang. Workshoppen foregår i Fægtesalen, som er indrettet udelukkende til cirkusaktiviteter. Her er alle remedier til rådighed i professional kvalitet, så alle forudsætninger er på plads for at kunne møde cirkuskunsten på rette præmisser. Workshoppen udfordrer elevernes samarbejdsevner, men også den enkelte elevs styrke, koordination og balance.

Forløbet slutter med at eleverne laver en forestilling for hinanden, hvor modet til at turde stå frem bliver sat på prøve. Forløbet er velegnet til at ryste klassen sammen og få nye idéer til fysisk udfoldelse, men giver også eleverne en succesoplevelse og mod.

Varighed: 90 min.
Pris: 500 kr.
Antal: Maks. 28
Klassetrin: 0.-10 kl.

Booking: info@cirkusmuseet.dk
For yderligere spørgsmål kontakt Line Vittrup tlf. 36490030 eller wit@hvidovre.dk

 


Vi skal lave cirkus

Et forløb, hvor eleverne i høj grad bliver involveret, og hvor I skal forberede jer på skolen inden besøget. Her er det elevernes fantasi, viden og kreativitet, der bliver blandet med museets autentiske ramme samt mulighed for fysisk udfoldelse.

Inden besøget, skal I gennemgå det forberedenede materiale på skolen og bl.a. finde på jeres eget cirkusnavn og inddele eleverne i fem artistgrupper. På museet vil eleverne få koblet artistgrupperne op på fortællinger fra virkelighedens verden, samt få inspiration til, hvordan en artist optræder. Herefter kommer de i selskab med museets artist og skal først arbejde med at lege og turde stå  i manegen, inden eleverne i deres egne grupper skal lave deres egne artisterier hjulpet af museets artist og formidler. Forløbet slutter med de laver en forestilling for hinanden på museet.

Forløbet er ideelt til at give eleverne mod til at turde stå frem hvad end det er i en manege eller et klasselokale.

Varighed: 120 min.
Pris: 500 kr.
Antal: 28 børn
Klassetrin: 2.-4. kl.

Det forberedende materiale kan hentes her:
Lærervejledning
Historien om Thomas
Elevernes faktaark

Booking: info@cirkusmuseet.dk eller tlf. 36490030


Artisteri i skolen

Kan man bruge cirkus til de daglige 45 min. bevægelse med de remedier vi har i klasselokalet? Det kan I, og vores artist vil vise jer hvordan. I vil få masser af inspiration til at træne balance, koordination, styrke og samarbejde udelukkende med det I har til rådighed.

Varighed: 90 min. eller 60 min.
Pris: 500 kr. eller 300 kr.
Antal: Maks. 28 elever
Klassetrin: 4.-6 kl.

Booking: info@cirkusmuseet.dk eller tlf. 36490030