Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 medlemmer udvalgt fra henholdsvis kommunalbestyrelsen i Hvidovre, Dansk Artistforbund, Danske Cirkusvenner og Cirkus Arcus. Medlemmerne er:

 

Formand

Ömer Kuscu

Udpeget af kommunalbestyrelsen

 

Dorthe Vincentzen

Udpeget af Dansk Artistforbund

 

John Lington

Udpeget af Danske Cirkusvenner

 

Anker Bendix

Udpeget af Cirkus Arcus

 

Niels Ulsing

Udpeget af kommunalbestyrelsen

 

Gert Krogstad-Nielsen

Udpeget af kommunalbestyrelsen

 

Anni Lave Nielsen

Museumsdirektør Heerup Museum

Udpeget af bestyrelsen